Bộ sưu tập: Vợ / chồng của thường trú nhân, v.v. | Thời gian gia hạn lưu trú

5 sản phẩm

【Vợ / chồng hoặc Con của Thường trú nhân】Thời gian gia hạn lưu trú

Danh sách tài liệu cần thiết

Người xin việc

  • Ảnh (dọc 4 cm × ngang 3 cm, bắn trong vòng 3 tháng, không có mũ, không có nền)
  • bản sao hộ chiếu
  • Thẻ cư trú
  • Giấy chứng nhận thuế thường trú và giấy chứng nhận nộp thuế
  • Giấy chứng nhận việc làm (nếu có nơi làm việc)

vợ chồng

  • Giấy chứng nhận đương nhiệm
  • Khó chịu thất bại
  • Giấy chứng nhận thuế thuế thường trú, Giấy chứng nhận nộp thuế
  • Vấn đề bảo hành (vợ / chồng là người bảo lãnh)
  • Thẻ của cư dân nơi tất cả các hộ gia đình được liệt kê (trừ không nêu)

※ Tài liệu khác với những điều trên có thể được yêu cầu.