Bộ sưu tập: Thường trú nhân | Đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn

5 sản phẩm

Danh sách tài liệu cần thiết

 • bản sao hộ chiếu
 • Thẻ cư trú 
 • Ảnh (dọc 4 cm × ngang 3 cm, bắn trong vòng 4 tháng, không có mũ, không có nền)
 • Chỉ lý do
 • Thẻ của cư dân nơi tất cả các hộ gia đình được liệt kê (trừ không nêu)
 • Giấy chứng nhận thuế thuế và chứng chỉ thuế 5 năm
 • Giấy chứng nhận thanh toán hưu trí và phí bảo hiểm 2 năm
 • Bản sao sổ tiền gửi
 • Thẻ bảo hành
  Giấy chứng nhận bảo lãnh nhân viên, Giấy chứng nhận danh tính của người bảo lãnh, thẻ bảo lãnh cư trú

※ Tài liệu khác với những điều trên có thể được yêu cầu.