Bộ sưu tập: Định cư | Thay đổi tình trạng cư trú

5 sản phẩm

Cư dân từ vợ chồng vv

Danh sách tài liệu cần thiết

  • Thẻ cư trú・bản sao hộ chiếu
  • Ảnh (dọc 4 cm × ngang 3 cm, bắn trong vòng 7 tháng, không có mũ, không có nền)
  • Trích xuất đăng ký gia đình (người phối ngẫu phía trước)
  • Giấy chứng nhận đương nhiệm
  • Giấy chứng nhận thuế thuế thường trú, Giấy chứng nhận nộp thuế
  • Chỉ lý do
  • Giấy chứng nhận danh tính

※ Tài liệu khác với những điều trên có thể được yêu cầu.