Bộ sưu tập: Công nghệ / Nhân văn / Kinh doanh quốc tế | Thời gian gia hạn lưu trú

5 sản phẩm

【Kỹ sư / Chuyên gia về Nhân văn / Dịch vụ Quốc tế】Thời gian gia hạn lưu trú

Danh sách tài liệu cần thiết

  • Hộ chiếu, Thẻ cư trú (Vui lòng sao chép trước.)
  • Ảnh (4 cm × 3 cm) (không phải để không chụp trong vòng 4 tháng trước khi áp dụng)
  • bản tóm tắt
  • Một tài liệu giải thích nội dung của doanh nghiệp của người nộp đơn (một cho lịch làm việc)
  • Bảng đánh giá pháp lý (bản sao của một người có chỉ số tiếp nhận) như giữ lại thu nhập lương của nhân viên của công ty công việc
  • Giấy chứng nhận đương nhiệm
  • Giấy chứng nhận thuế thường trú và giấy chứng nhận nộp thuế
    ※Bản sao của việc giữ lại phiếu năm ngoái nếu đó không phải là điều cuối cùng

※ Tài liệu khác với những điều trên có thể được yêu cầu.