Bộ sưu tập: Lưu trú gia đình (trẻ em) | Thay đổi tình trạng cư trú

5 sản phẩm

【Con phụ thuộc)Dưới 18】Thay đổi tình trạng cư trú

Danh sách tài liệu cần thiết

Người nộp đơn (người để có được visa)

 • Ảnh (dọc 4 cm × ngang 3 cm, bắn trong vòng 6 tháng, không có mũ, không có nền)
 • bản sao hộ chiếu
 • Thẻ cư trú
 • Giấy khai sinh tại quốc gia chính của người nộp đơn
  ※ Vui lòng chuẩn bị các tài liệu tiếng Nhật được viết ngoài tiếng Anh

Những người đang sống ở Nhật Bản

 • Thẻ cư trú、bản sao hộ chiếu
 • Giấy chứng nhận đương nhiệm
 • Giấy chứng nhận thanh toán thuế thường trú và giấy chứng nhận nộp thuế
 • Bản sao thẻ thường trú
  ※ Tất cả các hộ gia đình(Tất cả ngoại trừ số của tôi)
 • Thẻ bảo hành

※ Tài liệu khác với những điều trên có thể được yêu cầu.