Bộ sưu tập: quản trị kinh doanh | Thay đổi tình trạng cư trú

5 sản phẩm

【Quản lý kinh doanh】Thay đổi tình trạng cư trú

Danh sách tài liệu cần thiết

  • Ảnh (dọc 4 cm × ngang 3 cm, bắn trong vòng 3 tháng, không có mũ, không có nền)
  • Hộ chiếu ứng viên
  • Thẻ cư trú của người nộp đơn
  • Sơ yếu lý lịch của người nộp đơn (lịch sử công việc trước đó, v.v.)
  • Tài liệu để chứng minh khoản đầu tư 5 triệu yên
  • Sao chép công ty, các sản phẩm của sự hợp nhất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch số dư
  • Tài liệu để giải thích nội dung của doanh nghiệp của người nộp đơn
  • Thỏa thuận việc làm với nhân viên nhân viên, bản sao thẻ cư trú
  • Hình ảnh văn phòng bán hàng, bản vẽ, thỏa thuận cho thuê
  • Bản sao biên nhận đã chuẩn bị cho sự khởi đầu của doanh nghiệp

※ Tài liệu khác với những điều trên có thể được yêu cầu.